BIZ PLAN
อบรมสร้างแผนธุรกิจ

ข้อความในหน้านี้ เป็นตัวอย่างการใช้ธีม PLANT เพื่อสร้างหน้าลงทะเบียนเพื่ออบรม โดยใช้เลือกเทมเพลตของหน้า (Page Template) ที่ชื่อว่า Sale Page ระบบจะเปิดให้ใส่ข้อมูลสินค้า บริการ ข้อมูลการจัดส่ง เลือกแบบฟอร์ม ได้โดยอัตโนมัติ

1. เลือกหลักสูตร

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม